กิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีไทย

Post date : 09/04/2567

ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมรดน้ำสงกรานต์ผู้บริหาร ในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567