กิจกรรมเพื่อสังคมกับวัดจากแดง

Post date : 05/06/2567

ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม กับวัดจากแดง โดยรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปทำเป็นจีวร วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567