ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริการของเรา

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจร (One stop services) นับตั้งแต่การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยการนำเอา เทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในการออกแบบและจำลองกรรมวิธีผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์หาจุดบกพร่องก่อนการผลิตจริง การบริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องาน อุตสาหกรรมโดยกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูป