วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอย่างครบวงจร

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน

พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน และความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นผู้นำด้าน ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงเวลา

สร้างความแตกต่าง

สร้างความแตกต่างในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประกอบกับประสพการณ์ และความชำนาญให้กับลูกค้า

มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการโดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงชุมชน และสภาพแวดล้อม