ลักษณะธุรกิจบริษัท

ประกอบธุรกิจประเภทเป็นผู้ผลิตและรับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ ดังนี้-

  • 1.ให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม โดยกรรมวิธีการฉีด ขึ้นรูป (THERMOPLASTIC INJECTION MANUFACTURING) และนอกจากนี้ยัง มีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรด้วยการให้บริการการตกแต่ง การพ่นสี การประกอบ การ SILKSCREEN และการ HOT STAMP
  • 2.ให้บริการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยการนำเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็ว สูง (High Speed Machining)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มลูกค้า:

  • 1.ชิ้นส่วนพลาสติก ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และขวดสุญญากาศ
  • 2.แม่พิมพ์ รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ