รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า

THE BEST OF SUPPLIERS "DELIVERY PERFORMANCE" AWARD จาก TOYOTA BOSHOKU GATEWAY (THAILAND) CO., LTD.

"Best quality suppliers" award from TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

QCC Presentation contest from TCC Toyota CO-Operation Club

รางวัลชมเชยด้าน "การปรับปรุงคุณภาพ" จาก บริษัท ไทยฮอนด้า

The best of outstanding contributor reconized as for the great effort of "DELIVERY" from DENSO (Thailand) CO., LTD.

The best of supplier "Delivery Performance" from TOYOTA BOSHOKU GATEWAY (THAILAND) CO., LTD.

Cost award from Thai Honda Manufacturing Co., LTD.

รับโล่ห์แสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน "Celebrating 30+ years as a Listed Company"

บริษัทฯ ได้รับรางวัล "QCD BEST AWARD 2009" จากบริษัท โตโยโรกิ (ประเทศไทย) จำกัด