กิจกรรมความปลอดภัย

Post date : 13/03/2567

ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมซ่อมอพยพหนีไฟที่หอพัก ในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567