กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

Post date : 28/01/2567

บริษัทฯจัดหาหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการฉีดยุง และกำจัดพาหนะนำเชื้อโรคภายในบริษัท วันอาทิตย์ที่  28 มกราคม 2567