คุณภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ (คุณเอื้อย) ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ SUC เยี่ยมชมโรงงานฯ วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

Post date : 04/01/2567

คุณภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ (คุณเอื้อย) ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ SUC เยี่ยมชมโรงงานฯ วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567