ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กับ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

Post date : 05/10/2566

ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กับ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566